Съдебно-информационна система за гражданите – Съдебна палата – Стара Загора

От днес в град Стара Загора стартира първата по рода си съдебно-информационна система за гражданите.

Информационната система има за цел да подпомогне комуникацията на гражданите със съдебните институции, като им предоставя полезна информация за делата на включените съдилища, насрочените съдебни заседания, график на заседанията в реално време и генериране на различни видове бланки, използвани в съда. Практично допълнение е възможността за абониране за информация по конкретно дело и автоматичното добавяне към календара на потребителя на открити съдебни заседания. Част от целите на платформата е да повиши информираността на гражданите относно процедурите в съдебната система и да оптимизира времето им в съдебната сграда.

Системата се състои от няколко допълващи се компонента – мобилно приложение, информационни интерактивни дисплеи в съдебната палата и вътрешна навигационна система, улесняваща ориентирането в сградата, която е във финална фаза на тестване.

Самата технология за позициониране на мобилните устройства в затворени пространства, разработена от екипа е уникална по рода си и е обект на допълнителна разработка и усъвършенстване.

QR-кодове, поставени на ключови места в сградата ще предоставят директно на мобилните устройства на потребителите разширена информация относно конкретните канцеларии и деловодства, предоставяните от тях услуги, и необходимите за това документи.

Съдебно-информационната система е разработена от екип на Районен съд – Стара Загора – Стефан Чертоянов, системен администратор в съда и Емил Лангазов – софтуерен инженер с голям опит в информационните решения. Във всички фази на проекта съдействие оказаха ръководството, магистрати и служители от Районен съд – Стара Загора, а също Окръжен съд и Окръжна прокуратура.

Разработени са версии на мобилното приложение за двете най-разпространени мобилни операционни системи, които са вече достъпни за безплатно сваляне в съответните платформи.

Версията, предложена в момента има базова функционалност, но разработчиците и ръководството на съда имат амбицията да разширяват и надграждат възможностите на системата. Модулната структура позволява бързо да се въвеждат нови функции и услуги.

Съдебно-информационната система за гражданите е част от усилията на съдебната система за въвеждане и развитие на електронното правосъдие, и електронните услуги.  Ръководството на съда и екипът на платформата са уверени, че подобни инициативи са стъпка за повишаване на доверието на гражданите към съдебната система. В същото време техническото решение е и част от мерките на съда във връзка с усложнената епидемична обстановка.

 

Съдебно-информационна система за гражданите – Съдебна палата – Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>