Обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Стара Загора и Доклад за екологична оценка на плана – октомври

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>