Проф.д-р Николай Михайлов е удостоен със званието Доктор хонорис кауза на Тракийския университет

Академичният съвет на Тракийският университет удостои проф. д-р Николай Михайлов с почетното звание Доктор хонорис кауза за дългогодишно сътрудничество и значителен принос към подобряването на инфраструктурата на Тракийски университет – Стара Загора.
На тържествената церемония му бяха връчени диплома, медал, плакет, тога и церемониална шапка – символи на университета.
Проф. Михайлов изнесе академично слово – лекция на тема „Управление на корпоративни системи“, а в почетната книга завеща на Тракийски университет посланието: „ Човекът е незавършен, не несъвършен. Един от най-важните житейски уроци е да оставим сърцето да говори, да мечтаем дръзко и мъдро…Важна е не скоростта, а пътят, който избираме, за да стигнем до края.“
Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов е Председател на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД и Председател на Обществения съвет на Фондация „Трейс за хората“. В три последователни мандата (от 2012 г. до м. юли, 2020 г.) проф. Николай Михайлов е ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по транспортно строителство при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София.
Роден е в село Мъдрец, област Стара Загора, завършил е Професионалната гимназия по строителство и архитектура в областния град.
През 1991 г. получава образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“. Има специализации по мениджмънт в Икономически университет – гр. Варна и Австрийската стопанска камара. Преподавателската си дейност започва през 2004 г. в УАСГ.
През 2016 г. проф. Михайлов защити в Института за икономически изследвания при БАН дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на икономическите науки“ на тема: „Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на предприятието“.
Проф. Михайлов е председател на Българския форум за транспортна инфраструктура. Член на УС на Камарата на строителите в България. Носител на Приз „Буров“ за индустриално управление за 2010 г.
От днес проф. Николай Михайлов вече е Доктор хонорис кауза на Тракийския университет с единодушното решение на Академичния съвет. На тържествената церемония в Аулата на университета той заяви:
Синхрон- 00093 / 00.07-1.15
В академичната си реч „Управление на корпоративни системи“ проф. Николай Михайлов предпочете да говори за ценности и принципи, които спазва в личния и професионалния си живот.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>