Допълнителни мерки за превенция на разпространението на COVID-19 въвеждат в  Община Стара Загора

С решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в
Община Стара Загора, се въвеждат нови противоепидемични мерки.
Считано от днес, е задължително носенето на лични предпазни средства в сградата на
общинска администрация. Достъпът на служителите ще се осъществява само от северния
вход на сградата. Използването на асансьори ще се извършва само при поставени лични
предпазни средства. В помещенията на Центъра за услуги и информация, офисите на местни
данъци и такси и кметствата на населените места, ще се извършва цялостна дезинфекция
сутрин, преди започване процеса на работа с граждани и в 13:30 часа, с 10-минутно
прекъсване на работния процес. Обслужването ще се осъществява по един на гише, като
редът ще се спазва отвън на необходимата дистанция. До второ нареждане се преустановява
достъпа на граждани в приемните дни – вторник и четвъртък, по кабинетите. Служителите ще
обслужват посетителите в атриума на Община Стара Загора след осъществена телефонна
връзка със съответния служител.
В превозните средства обслужващи градски и междуселищен транспорт ще се извършва
дезинфекция на ръкохватки и подови настилки на всяка крайна спирка. Гражданите,
ползващи закритите площи на територията на „Автогара Стара Загора“, задължително трябва
да носят лични предпазни средства. В чакалнята ще се дезинфекцират повърхности, подови
настилки, дръжки на врати и седалки, минимум четири пъти през работното време, както и ще
се извършва редовно проветряване на помещенията.
На територията на всички общински спортни зали на закрито, културни институти (театри,
опера, музеи, библиотеки) и пенсионерски клубове ще се извършва дезинфекция на дръжки
на врати, ключове за осветление, санитарни възли, спортни уреди, салони и общи площи, след
всяка тренировка или представление, но не по-малко от 2 пъти дневно. Помещенията ще се
проветряват преди и след провеждане на занимания, където е възможно.
Посетителите на закритата част на „Централен общински пазар“ трябва да носят лични
предпазни средства, като се спазва необходимата дистанция между хората и да се проветрява
на всеки два часа. На климатичните системи на всички общински спортни зали на закрито и
на всички културни институти ще бъде извършвана ежемесечна профилактика.
Препис от заповедта е връчен на директора на РЗИ – Стара Загора и на областния управител,
за сведение.
Контролът по изпълнението ѝ е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на
Община Стара Загора.

Допълнителни мерки за превенция на разпространението на COVID-19 въвеждат в Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>