31 пожара погасени от РСПБЗН  в „Мини Марица изток“,

Тази година Районната служба по противопожарна безопасност и защита на
населението /РСПБЗН/ в „Мини Марица-изток“ ЕАД отбелязва 68 год. от създаването
си. Основните направления на дейността на службата са осъществяването на държавен
противопожарен контрол в действащите и новостроящи се обекти и извършването на
пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности. С контролната, превантивната и
оперативната си дейност службата допринесе за намаляването на броя на пожарите,
авариите и експлозиите и създаде по-добри условия за ефективна и безаварийна работа
на дружеството.
За изминалия период на 2020 г. са проконтролирани 158 дейности, издадени са 29
противопожарни разпореждания с 29 предписани мероприятия представляващи
потенциалена опасност за възникване на пожари.
Погасени са 31 пожара, от които 1 с минимални загуби и 30 без загуби (сухи треви и
въглищен прах). При 52 дежурства са извършвани пожароопасни работи.
Пожарът с минимални загуби е възникнал на втори юли в рудник „Трояново 3“ на
Трансформатор 6 KV до станция 3541 на РТНК 5 .
Незаетият щат на РСПБЗН от осми септември е попълнен с трима служители – водачи
на специален автомобил.
С оперативно-техническата си дейност и навременната си и ефективна намеса при
възникналите пожари, наводнения и аварии, службата предотврати усложняването на
създалите се ситуации, разрастването на запалванията и по този начин не допусна
нанасянето на големи щети в обекта. Това е резултат от съвместната професионална
дейност на пожарникари и ръководния състав в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Взетите
превантивни решения от дружеството за приоритетни инвестиции в
пожарообезопасяването са управленски решения, които допринасят за минималните
материални загуби от пожари и без човешки жертви. Те мотивират служителите от
РСПБЗН „Мини Марица изток” ЕАД, за постигнатите отлични резултати при
подготовката и в доказването на висок професионализъм по обезопасяването на обекта.

31 пожара погасени от РСПБЗН в „Мини Марица изток“,

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>