17-годишен ученик от Стара Загора с COVID 19

На 16 септември в РЗИ – Стара Загора постъпи информация от една от акредитираните
медико-диагностични лаборатории за потвърден случай на COVID-19 при 17-годишен
ученик в Езикова гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора. Изследването е направено по
повод пътуване в чужбина. Ученикът е в добро здравословно състояние и се лекува в
домашни условия.
В гимназията е извършена крайна дезинфекция. Карантинирани са контактните в
семейството и в учебното заведение, където са установени около 40 контактни ученици.Няма да има учители под карантина, тъй като са използвали защитни средства и са спазвали необходимата дистанция.

17-годишен ученик от Стара Загора с COVID 19

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>