16.09.2020г. Сутрин с нас 2 част. Съвместен проект на Обществения дарителски фонд и Комплекса за социални услуги осигурява храна за 69 семейства в нужда

Катя Дянкова, Обществен дарителски фонд
Силвия Теофарова, Комплекс за социални услуги

Категория: СУТРИН С НАС
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>