Вирусологичната лаборатория, която извършва PCR изследване за новия коронавирус
SARS CoV-2 при МЦ „Трета поликлиника“, разположена на територията на Болница
„Тракия“ – Парк в Стара Загора, вече притежава международно признат сертификат за
качество, издаден от независимия немски институт за оценка на лабораторните
изследвания INSTAND e.V., Дюселдорф.
До този момент в България има едва няколко лаборатории, които притежават подобен
сертификат, гарантиращ качеството на извършваните изследвания на европейско ниво.
Сертификатът е с давност 1 година и свидетелства за високото ниво на използваните
тестове и професионализма на екипа, в съответствие с добрите европейски лабораторни
практики и наложените стандарти от Световната Здравна Организация.
Така Вирусологична лабораторията към МЦ „Трета поликлиника“ в Стара Загора вече е в
официалния списък на сертифицираните лаборатории в Европа за PCR диагностика на
новия коронавирус.
Логото на сертификата от INSTAND e.V. ще бъде поставено и върху издаваните
сертификати с резултата от изследването на Covid-19 на английски език. „По този начин
пътуващите зад граница ще бъдат спокойни, че резултатът им е гарантиран от авторитетен
европейски сертифициращ орган“, посочи началникът на лабораторията, вирусологът д-р
Румяна Чолакова.
INSTAND e.V. е един от трите сертифициращи института в Германия за провеждане на
независим външен контрол на медико-диагностични лаборатории с авторитет в цяла
Европа и по света. „В България не съществува подобен сертифициращ орган, а за нас беше
важно да докажем, че сме покрили най-високите световни стандарти в тестването на
новия коронавирус. Това е важно за всички пациенти – независимо дали изследването им
е необходимо по здравословни причини или заради пътуване в чужбина“, допълни д-р
Чолакова.
„Кандидатстването за този сертификат е сложна процедура, при която ни бяха
предоставени проби за анализ от инситута в Дюселдорф“, разказа Бончо Григоров, доктор
по биоорганична химия, който е един от основните специалисти в екипа на лабораторията

за PCR диагностика на коронавирус. „След проведения анализ от наша страна на
предоставените ни неизвестни проби получихме оценка, която посочва, че сме ги
идентифицирали с абсолютна точност“.
PCR лабораторията на МЦ „Трета поликлиника“ е разположена на територията на Болница
„Тракия“ – Парк, на ул. „Дунав“ 1. Проби се вземат всеки ден от 8 до 15 часа. Резултатите
от изследването се получават в рамките на 24 часа.

Лабораторията за Covid-19 на МЦ „Трета поликлиника“ получи международен сертификат за качество

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>