Мария Динева: Две предложения за гласуване на предстоящата сесия предизвикват спорове

Кои са спорните каузи  и другите точки от дневния ред?

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>