Уницеф- България с нова подкрепа за Фондация „Мисия Криле“

Уницеф – България одобри проекта на Фондация „Мисия Криле“ „Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти, фаза III“. Той ще бъде удължен с още 9 месеца – до края на юни 2021 г., заради последствията върху семействата от пандемията Covid-19.
Последните три месеца са били изключително тежки за екипа на Фондация „Мисия Криле“, поради обявеното извънредно положение. Те нито за момент не са спрели работа на терен с нуждаещите се бежанци в региона на Харманли.
През изтеклия период от пет месеца (февруари-юни 2020) са достигнати 97 бежанци и мигранти от общо 32 семейства в региона на общините Харманли, Гълъбово, Свиленград и Нова Загора. От тях 56, живеещи на външни адреси, 38 – в РПЦ – Харманли и 5, настанени в Звено „Майка и и бебе” – Стара Загора.
За всички тях, съобразно индивидуалните заявки, са предоставени комплексни услуги по кризисна интервенция и терапия, застъпничество и правна помощ, придружаване, социална подкрепа за интеграция. Разходите за техните спешни нужди, свързани с лечение и подслон са поети от фонда за уязвимост към проекта. С особен приоритет са случаите на насилие, основано на пола, които са идентифицирани през посочения период. Това са 21 души, от които 8 жени и 13 деца.
За тях беше осигурена допълнителна подкрепа и услуги – терапевтични, социални и правни, с оглед осигуряване на безопасност и подпомагане процеса на възстановяване.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>