От десетилетия започнатият, но недовършен, културен дом в центъра на града е обект на внимание както от гостите на града, така и от чирпанлии.

Кметът Крачолов и екипът му проведоха работна среща в търсене на решения за довършването на сградата и функционалното ú предназначение.

Издирен е авторът на архитектурния проект арх. Евтим Василев, а днес с арх. Лада Камиларова и арх.Михаил Стойчев се обсъдиха вариантите за възстановяване и реконструкция на сградата.

Кметът Крачолов вече е възложил проверка на конструкцията на сградата по параметрите и нормативите на съвременните изисквания за безопасност и устойчивост при земетресение.

Вариантът за финансиране, който се обсъжда от кметския екип и ще бъде предложен след обстоен анализ, е финансиране чрез Фонд на фондовете, чиято основна дейност е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Идеята на концепцията за тази сграда е да се запази театралната зала, да се обособят изложбени зали за нуждите на Историческия музей в Чирпан и съхранените артефакти от раздел Археология, да се предложат зони за търговска дейност, изкуство и отдих.

 

Търсят се варианти за довършване на Културния дом в град Чирпан

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>