В Община Мъглиж 367 човека ще получат хранителни продукти, кандидатства за грант по Програма Ромакт

1.В община Мъглиж , на 7 април ( вторник) ще бъдат доставени помощи (хранителни продукти) от БЧК за 367 човека. Тегло на пакета – 20 кг.

 

  1. Община Мъглиж кандидатства в Инициативата за Малки Грантове на Програма РОМАКТ към  Съвета на Европа и Европейската Комисия,  в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19. Това е безвъзмездна грантова помощ , за подпомагане на  най-социално уязвимите семейства от ромския етнос чрез хранителни продукти от първа необходимост, дезинфектанти, сапуни и перилни препарати на стойност 10 000 лв.Поради големия интерес към Инициативата за Малки грантове от страна на общините, ръковоството на РОМАКТ ще вземе решение, кои общини ще бъдат субсидирани, колко и по какъв механизъм.

 

  1. Със съдействието на кметовете по населени места, кметски наметсници, общински съветници, служители на общинска администрация спешно се събира информация за лица без адресна регистрация и лични документи на територията на общината, за да бъдат включени в списъка за доставка на хранителни продукти от първа необходимост към Министерството на труда и социалната политика.

В Община Мъглиж 367 човека ще получат хранителни продукти, кандидатства за грант по Програма Ромакт

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>