Основно училище „Христо Ботев“ в Мъглиж се включи в дистанционното обучение с нова образователна практика

Основно училище „Христо Ботев“ в Мъглиж се включи в дистанционното обучение с нова образователна практика сред децата от уязвимите групи,  които не разполагат с крайни устройства за провеждане на обучение от разстояние. Големи затруднения изпитваха децата и от липсата на интернет. В кв. „Свобода“  живеят около 80 ученици, които останаха практически изолирани от процеса на преподаване. За да реши проблема, училищното ръководство допусна материалът да се усвоява от затруднените технически ученици, и посредством хартиени носители. Тук се прояви образователният медиатор Ангел Денков. Той е назначен в училището по проект „Подкрепа за успех“. Този мъж, всеки ден посещава по домовете учениците от 1 до 7 клас и раздава разпечатани материали, след което – отново по места – взема от децата готовите домашни работи и им дава новите. Задачи, тестове, забавни игри и всичко, подготвено от преподавателите стига до учениците.

Засега учителите предоставят на хартиен носител материали само по математика и български език и литература. В инициативата с удоволствие се включиха  всички 25 щатни преподаватели. Както медиаторът, така и учителите са снабдени с всички предписани от здравните служби индивидуални предпазни средства за защита от COVID-19.

„Опитваме се, в ситуацията на криза, да не изолираме децата от семейства в неравностойно социално положение – обясни Милена Челебиева, директор на ОУ „Христо Ботев“. – В начинанието си получаваме безценна помощ от Ангел. Самият той е баща на дете, включено в новата практика, и е в постоянна връзка с родителите на останалите“.

Хората в махалата имат изключително доверие в Ангел. Децата го наричат с обич  батко Ачо. „Трудно е да се осъществи обучение от разстояние в неприветливите райони, особено тогава, когато проблемът не е само епидемията, а и бедността на хората.-споделя младият мъж. – Голямо постижение е това, че всички деца в квартала имат достъп до интернет. Разговаряхме с жителите, които имат интернет и всички се съгласиха да преостъпват паролите си. По този начин облекчихме някои от родителите да не плащат абонаментни такси.“

Извънредната ситуация в страната успя да обедини учители и родители по-добре от всички други мерки, без оглед на етнос и религия. В името на децата и тяхното по-добро бъдеще!

 

Основно училище „Христо Ботев“ в Мъглиж се включи в дистанционното обучение с нова образователна практика

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>