Общинският съвет в Стара Загора ще заседава на 30 март (понеделник)

На основание чл. 50 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, председателят на ОбС Мария Динева свиква заседание на 30 март. Началото на редовната мартенска сесия ще бъде в 9.00 часа.

В изпълнение указанията на Националния кризисен щаб е създадена организация за безопасност в зала „П. Р. Славейков“ – осигурени са лични предпазни средства, вентилацията ще бъде изключена, а вратите отворени.

Общинският съвет в Стара Загора ще заседава на 30 март (понеделник)

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>