Телефони за заявки за доставки по домовете за Община Стара Загора

Община Стара Загора обяви телефони за заявки за хора, които са трудно подвижни. Заявки за топла храна от диетичен стол могат да се правят на тел. 0885363077.

На тел. 0885382233 се приемат заявки за доставка на лекарства и продукти за Община Стара Загора.

Телефони за заявки за доставки по домовете за Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>