Търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – Искра Михайлова ПП“Възраждане“

ПП „Възраждане“ повдига тема за издадено разрешение за фирма за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в област Стара Загора. Фактите от Искра Михайлова

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>