10.03.2020г. Сутрин с нас 2 част. Млади учени и постдокторанти на ТУ- част от национална програма за финансова подкрепаподкрепа

проф.д-р Мирослав Карабалиев, заместник- ректор на ТУ Стара Загора

Категория: СУТРИН С НАС
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>