Проект за задържане и привличане на работници и служители в Стара Загора

Работно заседание по съвместен проект на Областна администрация и ТПП се проведе днес в Стара Загора. Проектът е за повишаване на гражданското участие при формирането на политики за задържане и привличане на работната сила у нас.Общата стойност на проекта е близо 90 хиляди лв. Той започна на 4 януари 2019 г. и ще приключи на 3 март 2021 г.
Главната цел на проекта е да създаде условия за активно включване на гражданите и бизнеса в процесите за задържане и привличане на работна сила в България.
На заседанието бяха съобщени резултатите от национално проучване за определяне на обществените потребности и причините, водещи до недостиг на кадри у нас.
Анкетирани са били 502 компании. На въпроса кои са основните фактори за напускане на работната сила, на първо място представителите на бизнеса са посочили липсата на сигурност. На второ – липсата на законност и справедливост, а на трето – ниското заплащане. Над 50% от работодателите обаче смятат, че ниското заплащане може да бъде променено и над 80% заявяват, че биха инвестирали в повишаване на заплатите на своите работници.
Като водещи причини за напускане на работа компаниите посочват още лошия обществен ред и лошата инфраструктура, както и манталитета на населението.
На въпрос биха ли взели на работа чужди граждани с българско самосъзнание, 49% от бизнесмените отговарят, че не могат да преценят, а 28% са отговорили отрицателно. Близо 43% от работодателите заявяват, че не биха назначили във фирмите си бежанци.
Анкетата включва и 2000 граждани, от които 50% са на възраст между 18 и 40 години. На първо място сред причините за напускане на работата те поставят ниското заплащане. Липсата на сигурност и на законност и справедливост също са за гражданите водещ фактор за отказ от работа. Над 22% от анкетираните са заявили, че смятат да напуснат България в близките 5 години. Над една трета от желаещите да напуснат страната са с висше образование или студенти.
Няма яснота за възвожностите, които предлага бизнесът, смята Славин Янакиев, представител на бранш машиностроене
Участниците в работното заседание създадоха Пилотна комисия като механизъм за подобряване на гражданското участие в решаването на проблема с кадрите в България. Комисията има за цел да обобщи събраните мнения и препоръки, да оформи предложения за мерки за задържане на хора в България и за завръщане на заминалите. На последния етап от проекта ще бъде извършен анализ на резултатите и ще бъдат изготвени препоръки и предложения към законодателната и изпълнителната власт за изграждане на по-добра среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>