Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов с поредица от срещи в селата на тема – програми за развитие

 

В началото на годината кметовете и кметските наместници на селата в Община Чирпан представят на общоселски събрания своите индикативни програми по основните параметри: безопасна селищна среда и благоустрояване, спазване на общинските наредби, социални услуги в селата, културен календар, прилагане на ПМС 100 по механизма за обхват на деца и ученици в задължителна училищна възраст.
След проведените срещи в с. Рупките и с. Могилово, по покана на кметския наместник на с. Ценово Веселина Вълкова, кметът на община Чирпан, заедно със заместниците си и председателя на Общинския съвет Иван Станчев, участва в общото събрание на селото.
На срещата присъстваха полицейски инспектор Мартин Ангелов и младши полицейски инспектор Иво Пеев, отговарящи за с. Ценово. Те запознаха хората с основните правила за безопасност, превенция на телефонните и имотните измами. Дадоха информация за директна връзка при необходимост и определиха ден за редовни срещи с правоохранителните органи.
Ремонт на пътя Чирпан- Ценово със средства през следващия програмен период, осигуряване на частично изкърпване на улици чрез фрезован материал, почистване на гробищния парк, обезопасителни парапети на моста над реката в центъра на селото, нова конструкция за заслон на транспортната спирка бяха само част от ангажиментите, които пое Община Чирпан към живеещите в селото.
Подкрепяйки изцяло индикативната програма на кметския наместник Вълкова, кметът Ивайло Крачолов изрази увереност, че само чрез създаването на общност и единодействие между общинския център и хората, живеещи в селата, може да се постигнат резултати – това, което всички искаме – по- добри условия за живот, безопасна среда и сигурност.

Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов с поредица от срещи в селата на тема – програми за развитие

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>