Д-р Златина Нанева: От 2006 година не управлявам хосписа

Не притежавам дялове и акции в търговското дружество, което управлява хосписа от 25 юли 2006 година. Това е видно от Търговския регистър и е посочено в моя Декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която съм подала през 2018 г. в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Това твърди директорът на РЗИ-Стара Загора д-р Златина Нанева в прессъобщение, разпространено до медиите.

Причината за коментара е публикуваната информация на сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за образувано производство по сигнал, че притежава хоспис на територията на общината.

Директорът на Здравната инспекция е категорична, че няма да прави изявения по темата до приключване на проверката.

Припомняме, с решения, приети на заседание вчера, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на три лица, заемащи висши публични длъжности. Производство има срещу директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Стара Загора по сигнал, че притежава и хоспис на територията на общината, спрямо който и спрямо конкурентните му обекти контролът се осъществява от подчинените на директора служители от състава на РЗИ.

 

Д-р Златина Нанева: От 2006 година не управлявам хосписа

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>