Извънредна сесия с една точка

Най- кратката сесия в последните години се състоя днес в Стара Загора. Общинският съвет заседава 8 минути с една единствана точка в дневния ред-свързано с възможността за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“
Нели Калнева – Митева положи своята клетва за работа в името на старозагорци по време на днешното извънредно заседание на Общинския съвет. Тя отново ще бъде общински съветник след като Милена Желева стана заместник- кмет по културата. Единствената точка в дневния ред на старозагорските съветници бе даване на съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“. Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа „За“без никаква дискусия в залата. Да отговаря на въпроси бе дошъл проф. Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ, но съветниците нямаха такива.
В сдружението освен УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ са изявили желание за участие Тракийският университет, МБАЛ „Ниа Мед“ ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен, пише в прессъобщение на общината. Проектното предложение, с което ще се кандидатства, е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния център.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>