Пресконференция на Национална агенция за приходите за връчването на чека за 50 000 лева на големия печеливш от Лотарията с касови бележки и пресконференция с късметлията.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>