Близо 40 предложения ще разгледа Общинският съвет в Стара Загора през декември

На последното си заседание за тази година, Общинският съвет в Стара Загора има в дневния си ред близо 40 предложения. Това обяви председателят на местния парламент Мария Динева при традиционната си среща с журналисти преди сесия. 

„Най-обсъжданото през последната седмица бе това за одобряване на план сметките за дейностите за чистота през 2020г. То ще бъде разгледана на нашето заседание на 19 декември, като не се предвижда промяна спрямо миналата година в размера на сумите“, коментира Мария Динева. 

На предстоящото си заседание старейшините ще гласуват още предложението на кмета на Стара Загора Живко Тодоров за промяна в структурата на администрацията. Ако то бъде подкрепено, заместник-кметовете ще бъдат общо 5, както и ще бъдат направени вътрешни преструктурирания на отдели и дирекции.  

„Две наредби също ще бъдат обсъдени – на второ четене е за организацията на пенсионерските клубове на територията на общината, а на първо – промяна и допълнение при наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги, в частта ѝ за наема на зали за обществено ползване в града“, уточни Динева. 

Общинските съветници ще разгледат още промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната му част и промяна в инвестиционната програма за тази година. 

Съветниците ще гласуват и промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг и разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.  

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>