56 граждански организации категорично настояват новият Закон за социалните услуги да влезе в сила от 1 януари 2020 г.

56 граждански организации категорично настояват новият Закон за социалните услуги да влезе в сила от 1 януари 2020 г., както бе планирано доскоро, и да се започне изработването на необходимата към него подзаконова нормативна уредба.

Въпросните организации представиха отворено писмо ,копие от което е изпратено на премиера Бойко Борисов, социалния министър Деница Сачева и работодателските и синдикални организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

 

В него те подчертават, че от години са ангажирани с подкрепата на уязвимите групи в българското общество – деца в риск и техните семейства, възрастните хора, хората с увреждания, хора с психични разстройства и пр.

„През последните три месеца сме свидетели на целенасочена кампания срещу Закона за социалните услуги, който бе приет през февруари 2019 г. след повече от 5 години дебати и обсъждане на различни концепции за реформа в социалната сфера. Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са депозирани три законопроекта: единият е за неговата отмяна, а другият – за съществени изменения, а третият – за отлагане“, пишат в писмото си организациите.

В отвореното си писмо от 56-те граждански организации обаче подчертават, че българската социална система е в застой, като са налице редица нерешени проблеми. Сред тях е, че съществуват цели райони, в които социалните услуги са недостатъчни или напълно липсват. Освен това при голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла. „За съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ“, гласи още писмото.

Друга позиция на организациите е, че българското семейство не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или възрастния човек.

56-те податели настояват всичко това да се промени. Според тях е необходима нормативна промяна, която да постави основите за предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана и качествена подкрепа на нуждаещите се. Именно такава промяна според тях е заложена в Закона за социалните услуги.

„Отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до срив, това ще е отказ от реформа в сферата на социалната политика. Реформа, която всички ние очакваме от години!“, алармират гражданските организации, подписали писмото.

 

56 граждански организации категорично настояват новият Закон за социалните услуги да влезе в сила от 1 януари 2020 г.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>