Защо община Стара Загора отмени конкурса за идеен проект на спортната зала?

След възражение на регионалната колегия на Камарата на архитектите, Община Стара Загора отмени конкурса за идеен проект за спортна зала.

Председателят на Камарата в Стара Загора арх. Петър Киряков коментира пред ТВ Загора, че към конкурса за спортна зала има много голям интерес от страна на гилдията от цялата страна, същият подчерта и че съсловието приветства изграждането на така необходимото спортно съоръжение в Града на липите. Какви са несъгласията на регионалната колегия?

 

Община Стара Загора отмени конкурса за идеен проект за спортна зала в града, след като Камарата на архитектите в България настоя за значителни промени в условията на обществената поръчка. За това информират от Националната Камара на архитектите в България.

Намесата на Камарата бе предизвикана от три сигнала – на архитектите Попов, Киряков и Банов, които посочват редица недостатъци в обществената поръчка.
В писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров КАБ изтъкна, че критериите за подбор на участниците в конкурса са дискриминационни, както и че техническото задание съдържа неясноти и пропуски. Според председателя на Камарата на архитектите в Стара Загора Петър Киряков, предварителното условие в заданието проектантските колегии да имат опит през последните три години с проекти за изграждане на спортни зала е абсолтно дискриминационно и ограничава възможността да се участва в конкурса. Това противоречи на законовите изисквания и може да повлияе на качеството и крайния резултат от конкурса.

Освен това в обществената поръчка е поставено условие всички участници да отстъпят на общината авторските права върху проектите – грубо нарушение на закона за авторското право, който защитава труда на архитектите.

От отговора на кмета на Стара Загора до Камарата става ясно, че той се съобразява напълно с аргументите на колегията. Решението на общината е да отмени процедурата, тъй като необходимите промени, поискани от КАБ, са съществени. Към момента не е ясно кога ще бъде обявена новата процедура от Община Стара Загора.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>