Общински детски съвет избират в Стара Загора

За трета поредна в Стара Загора ще работи Общински детски съвет. Сформирането  на тазгодишния  ще се състои на 20.11. 2019 г. , от 18:00 часа в залата на Младежки дом. Представители на  осем училища – XII ОУ „Стефан Караджа“, XI ОУ „Николай Лилиев“ , СУ „Иван Вазов“, СУ „Васил Левски“, ОУ „Георги Райчев“ , ОУ „Кирил Христов“,  Спортно училище „Тодор Каблешков“ и Второ основно училище „П. Р. Славейков“, са заявили своето участие. Екипите ще представят  вижданията на децата на тема  „Защо сме в Съвета на децата и какво искаме да се случи в нашия град”.

Общинският съвет на децата е форма на Центъра за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора в направление „Гражданско и неформално образование”. Целта е  насърчаване участието на децата във вземането на решения, които засягат тяхното бъдеще. Съветът,  създаден през 2017 година,  е допълнителна подкрепа на децата в сферата на гражданското образование, ориентирано към формиране на умения за решаване на проблеми, произтичащи от реални житейски ситуации. Чрез участието си в Общинския съвет, децата  могат да   развият и усъвършенстват своите личностни качества – инициативност, любознателност, трудолюбие, воля, упоритост, комуникативност, самостоятелност в усвояването на знания и работа в екип.

На форума ще бъде представена досегашната дейност на Съвета на децата  от 2017 г. досега.

Общински детски съвет избират в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>