„Мини Марица-изток” въвеждат в експлоатация два нови роторни багера

В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще бъдат
предадени за въвеждане в експлоатация на „Мини Марица – изток” ЕАД
двата нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L, които бяха изградени с
европейски средства. Церемонията ще се проведе на 14.11.2019 г. в 10,30 ч.,
на монтажната площадка.
В присъствието на представители на фирмата изпълнител, на ЕБВР и МФ
„Козлодуй”, багер KWK 400 L ще тръгне от монтажната площадка и ще
стигне на собствен ход до рудник „Трояново-север“, където ще бъде въведен
в експлоатация, след провеждане на функционални тестове, доказване на
производителността на съоръженията и 72-часови проби.
Стойността на проекта е 25 848 663 евро и се финансира с 50% собствено
участие и 50% безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване
и развитие, чрез Международен фонд „Козлодуй”.
Въвеждането в работа на два роторни багера едновременно се извършва за
първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток” ЕАД.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>