Деца поздравиха полицаи в Стара Загора

Малчугани от четвърта „а” група „Усмивки” при ДГ №3 „Ян Бибиян” в Стара
Загора посетиха Първо управление на МВР по повод 8 ноември – Празник на
българската полиция.
С весели песни и стихове те поздравиха служителите в управлението. Те им
пожелаха здраве и благополучие, професионални и лични успехи, вяра в
законността, сили и вдъхновение да защитават реда.
Полицаите пък, в знак на благодарност, подариха на децата разходка в
управлението.
Кремена Маринова, инспектор „Детска педагогическа стая“, им разказа каква е
ролята на полицията и ги посъветва какво трябва да направят, ако се наложи да
помогнат на човек в беда. Най-напред гостите разгледаха стаята, където се
приемат сигналите от тел.112. Те научиха, че на този телефон трябва да се
обаждат, само когато трябва да се помогне на някого. Видяха и как се
осъществява видеонаблюдението на стаите за арестанти в управлението. След
това разгледаха мястото, където се задържат хората, нарушили законите.
Най-голям интерес у малките палавници предизвика залата за разпознаване.
Кремена Маринова им обясни защо и как се вземат дактилоскопски отпечатъци.
Впечатлени децата се надпреварваха да „дават“ своите. После разгледаха, а
някои дори пробваха полицейско снаряжение, качиха се и на полицейски мотор.
Научиха и как да разпознават различните звукови сигнали на полицейските
коли.
На раздяла всяко дете получи подаръци, включващи и индивидуална папка с
материали с правила по безопасност.

Деца поздравиха полицаи в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>