Без алкохол и масови прояви на открито в изборния ден в Стара Загора

Със заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Стара Загора
инж. Янчо Калоянов се забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и
спиртни напитки в търговските обекти, заведенията за обществено хранене и други
обществени места на територията на Община Стара Загора за периода от 7.00 до 21.00 часа на
27 октомври. Изключение правят тези, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали
(сватби, кръщенета и тъжни обреди). Забраната не важи за продажба на алкохол и спиртни
напитки на едро.
В изборния ден, от 7.00 до 21.00 часа, не се допускат и масови прояви на открито,
създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на територията на общината.

Без алкохол и масови прояви на открито в изборния ден в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>