20 автомобила, излезли от употреба, са принудително премахнати от паркинги и междублокови пространства в Стара Загора

20 автомобила, които са излезли от употреба, са принудително премахнати до юли
месец от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора. Образувани са
над 150 преписки за излезли от употреба МПС. Над 90 от описаните през тази година са
доброволно предадени в център за разкоплектоване. Включването на МПС в процедурата по
преместване от държавна или общинска собственост включва връчване на предписание на
собственика, след което започва да тече 14-дневен срок, в който е редно автомобилът да бъде
премахнат. Според нормативната уредба – преместването му на друга локация, освен частен
имот или специализирана площадка за разкомплектоване, не спира вече стартиралата
процедура.
Общината организира заедно с представители на сектор „Пътна полиция“ и фирмата,
поддържаща площадката за разкомплектоване периодично мероприятия по репатриране на
отговарящите на критериите автомобили. Излезлите от употреба МПС, които се намират
върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от
собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.
Площадката се намира в кв. „Индустриален“ и за нея отговаря фирма „ДК Софтрейд“ ЕООД.
Дейностите по третиране и оползотворяване на този тип МПС са в изпълнение на Закона за
управление на отпадъците и Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.
Проверки се извършват редовно и по информация на граждани, които са забелязали
паркирани от дълго време коли, видимо в лошо състояние, на които липсват стикери за
техническа изправност или са без регистрационни табели. Сигнали може да бъдат подавани
на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора – 0800 157 37.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>