Увеличава се броят на работещите в Старозагорско

Увеличава се броят на работещите в Старозагорско, съобщиха от ТСБ-Югоизток.

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е близо 146 хил., от които 75 хил. са мъже и 70 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта е 54.6% (при 52.7% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 59.2%, а при жените – 50.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 142.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.1%(73.8% за мъжете и 70.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.7 процентни пункта.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>