Радост Овагимян: Няма центрове за лечение от зависимости на деца и жени

Радост Овагимян: Няма центрове за лечение от зависимости на деца и жени на територията на област Стара Загора и страната. Увеличават се видовете нови дизайнерски дроги и профилът на зависимите непълнолетни и пълнолетни лица.

Радост Овагимян – Председател на Общински съвет по наркотични вещества и ръководител на Превантивно-информационния център по зависимости

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>