Окръжен съд – Стара Загора осъди две лица за лихварство

На 04.06.2019 г. Окръжен съд – Стара Загора постанови присъда, с
която призна подсъдимия Калчо И. за виновен в това, че през периода от м.
октомври 2015 г. до м. май 2016 г. в гр.Раднево без съответно разрешение е
извършвал по занятие банкови сделки, като е предоставял парични кредити
(заеми) на физически лица срещу получаване на лихва, за която дейност се
изисква такова разрешение, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за кредитните
институции, като общият размер на предоставените кредити е 1 430 лв. и с
дейността си е получил неправомерни доходи в размер на 1 575 лв. –
престъпление по чл.252, ал.1, предл.1 от НК, като го оправда за разликата
от 1 430 лева до 2 830 лева (общият размер на предоставените кредити по
първоначално повдигнатото обвинение) и за разликата от 1 575 лева до
1 955 лева (общият размер на получените неправомерни доходи по
първоначално повдигнатото обвинение).
За това престъпление Окръжен съд – Стара Загора наложи на
подсъдимия Калчо И. наказание в размер на три години и шест месеца
лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг”
режим.
Съдът постанови подсъдимият Калчо И. да изтърпи изцяло и отделно
от така наложеното му наказание три години и шест месеца лишаване от
свобода и наказанието, наложено му по н.о.х.д. No 333/2013 г. по описа на
Радневския районен съд – една година лишаване от свобода, което също да
бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим.
На другия подсъдим по делото – Стефан И. Окръжен съд – Стара
Загора наложи наказание в размер на три години лишаване от свобода –
условно, което на основание чл.66, ал.1 от НК отложи с изпитателен срок
от три години.
С присъдата си Окръжен съд – Стара Загора призна подсъдимия
Стефан И. за виновен в това, че през периода от 2015 г. до м. май 2016 г. в
гр.Раднево без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови
сделки, като е предоставял парични кредити (заеми) на физически лица
срещу получаване на лихва, за която дейност се изисква такова
разрешение, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, като
общият размер на предоставените кредити е 1 025 лв. и с дейността си е
получил неправомерни доходи в размер на 495 лв. – престъпление по
чл.252, ал.1, предл.1 от НК, като го оправда за разликата от 1 025 лева до
1 225 лева (общият размер на предоставените кредити по първоначално
повдигнатото обвинение) и за разликата от 495 лева до 575 лева (общият размер на получените неправомерни доходи по първоначално
повдигнатото обвинение).
Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок
пред Апелативен съд – Пловдив.

Окръжен съд – Стара Загора осъди две лица за лихварство

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>