Защо не е ефективно образованието при реализация на младите хора на пазара на труда? Разговор с министър Красимир Вълчев

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>