Предстои подмяна на канализационните и водопроводни мрежи в кв. Самара

Одобрени са средствата по ПУДООС за подмяна на канализационните и водопроводни мрежи в кварталите Самара 1 и Самара 2.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>