Ще поеме ли Мария Габриел ангажимент към българските доставчици на интернет и телевизия?

Ще поеме ли българският еврокомисар Мария Габриел с ресор Цифрова икономика и цифрово общество ангажимент да се противопостави на съгласуването на Решение на Комисията за регулиране на съобщенията?

С решение 109 от 14 март 2019 г. КРС отменя всички специфични задължения, наложени на БТК с Решение № 372 от 13.08. 2015 г. А именно – задължението на БТК да осигурява достъп на доставчиците на интернет и кабелна телевизия до тръбната си /канална/ мрежа на фиксирани цени, поради фактическото монополно положение на БТК на този пазар.

Правото на ЕС защитава конкуренцията и интересите на малкия бизнес и потребителите.

Настоящото решение на КРС от м. март обаче не може да влезе в сила, ако не бъде съгласувано от ЕК.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>