Административен съд Стара Загора отчете дейността си за 2018г

294 съдебни акта са обжалвани в Административен съд Стара Загора за изминалата 2018г. Те представляват 23,28% от постановените такива. Това стана ясно по време на публичния отчет за работата на съда през миналата година, представен от председателя Бойка Табакова.Тя подчерта, че средната продължителност на разглежданите дела е три месеца, което е знак за много  добро качество на дейността.

През 2018 г. в Административен съд Стара Загора са образувани за  разглеждане 1300 дела, от които първоинстанционни 787 броя и касационни 513 броя. Разгледани 1521 броя дела. Общо свършените от тях са 83,04% от тях.През отчетния период са обжалвани 294 съдебни акта или 23, 28% от постановените такива.Средната продължителност на разглежданите дела е три месеца.

Утвърдените длъжности за съдебни служители са 29 броя. Днес бе представен  новият служител „Връзки с обществеността“.

 

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>