Ще успее ли Община Чирпан да реализира проект за изграждане на пречиствателна станция?

Ръководството на Община Чирпан представи днес пред обществеността проекта за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан“. Проектът се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Стойността е над 15 млн. лв. Срокът за изпълнение 36 месеца.  Ще успее ли проекта на Община Чирпан?

 

Проектът за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан“ трябваше да стартира още през м. ноември 2017 година.  Близо 7-месечно обжалване на процедурата обаче стопира началото. Въпреки необходимостта от изграждане на канализация в някои части на гр. Чирпан и пречиствателна станция, през 2015 г. се променят заданията и проектът остава в частта изграждане само на пречиствателна станция за отпадни води.

Попитахме каква е гаранцията, че Община Чирпан ще успее да реализира проекта, при положение, че са необходими близо 2,5 млн. лева недопустими разходи и собствено финансиране в размер почти 1, 6 млн. лева? Към днешна дата има запор на сметките на Община Чирпан и не е приет Бюджет 2019.

Община Чирпан ще търси финансиране на собственото участие с поемане на дългосрочен дълг – мостови кредит по ФЛАГ.

Изпълнител на проекта за изграждане на пречиствателна станция е ДЗЗД Аква Еко Чирпан. Какво ще се случи обаче ако на предстоящата сесия, ОбС Чирпан не гласува необходимите 9 % разходи за този проект?

 

Крайната дата за изпълнение на проекта е 24 май 2021 година.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>