Седем награди очакват участниците в Националния литературен конкурс „Писма до себе си“

Третото издание  на Националния литературен конкурс „Писма до себе си”очаква творби на деца и младежи до 31 март. Организатори са Община Стара Загора, Център за подкрепа на личностното развитие и Народно читалище „Николай Лилиев – 2005“

Конкурсът е явен, за деца и младежи в 2 възрастови групи:  от 7 до 13 години и от 13 до  20 години.

Наградите са по 3  в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”.

Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и данни за контакт – адрес, години, училище, литературен клуб, ръководител/ учител, телeфон.

Произведенията в 3 екземпляра се изпращат на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” № 71 , ет. 3, ЦПЛР .

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>