Снегът и ниските температури не успяха да изплашат белошипите ветуршки при завръщането им от миграция

Въпреки снега и ниските температури които обхванаха по – голяма част от страната през изминалите почивни дни, първата белошипа ветуршка се завърна от далечното си зимуване в Африка. Тези редки соколчета са птици които мигрират далеч на юг през зимните месеци и се завръщат в района на гнездене през пролетта. Подобно на щъркелите и лястовичките, тези соколчета са типични мигранти предпочитащи топлите африкански страни за презимуване.

В създадената от Зелени Балкани колония на белошипи ветуршки в Сакар, вече стана традиция една и съща птица да се завръща първа от зимната миграцията по едно и също време. Това е мъжката ветрушка BFZ, която от 2016 до 2019 г. се завръща почти по едно и също време – 2016 – 23.02., 2017 – 23.02., 2018 – 24.02., 2019 – 22.02.

BFZ един истински старейшина за колонията на белошипите ветрушки създадена от Зелени Балкани, като той е сред първите освободени в района птици още през 2013 г. Този мъжки се превърна в традиционен предвестник на пролетта, за екипа на Зелени Балкани работещ по възстановяване гнезденето на тези редки птици в страната ни. И през тази година привличан от силата на ,,родната“ стряха BFZ изпревари пролетта и долетя у дома още на 22.02. Още на следващия ден снега затрупа покривите на сградите под които редките соколчета гнездят в село Левка в Защитената Зона Сакар, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Снежната гледка не е новост за тази птица, след като и през миналата година снега в края на месец февруари завари белошипите ветуршки в района на колонията. Като гостоприемни домакини, от Зелени Балкани бяха осигурили специализирана храна за далечния пътешественик, която той с охота оползотвори. В първите грижи за рядката птица се включиха и нашите партньори от местното сдружение ,,Природен Парк Сакар“ и доброволци на Зелени Балкани, които редовно подхранваха BFZ в снежните дни.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>