Събират текстове за Национален литературен конкурс „Писма до себе си“

До края на март се събират текстове за участие в третото издание на  Националния литературен конкурс „Писма до себе си”. Отчитането на конкурса и награждаването на победителите е на 19 април.
Темата на конкурса „Писма до себе си“ е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и мястото си в окръжаващия ги свят. Тя може да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението, епистоларната форма не е задължителна. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ с обем до 3 страници/.

В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи:  от 7 до 13 години и от 13 до  20 години.

Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телeфон.Те трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс.

Присъждат се по три награди в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора.Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, НЧ „Николай Лилиев – 2005” и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”  и  оповестени на страницата на ЦПЛР във Фейсбук и сайта на Община Стара Загора.

Организатори са Община Стара Загора, Център за подкрепа на личностното развитие  и Народно читалище „Николай Лилиев – 2005“ .

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>