Най- доброто решение за СУ „Максим Горки“ е да учи в две сгради- досегашната си и тази на Първо основно училище.

Средно училище „Максим Горки“ няма да приеме съкращаване на паралелки или образователна степен, каза за ТВ Загора Мариана Пенчева, директор на училището. Тя е съгласна, че се налага пребазиране, но не за сметка на намаляване броя на деца и учители. Решението според нея е разделяне на степените в досегашната сграда и тази на Първо основно училище.

Учебната 2020 / 2021 година е крайният срок за преминаване на едносменен режим на обучение. Едно от училищата, които нямат достатъчно голям сграден фонд е СУ „Максим Горки“  От 15 години то се базира в сградата на ул „Сава Силов“ .  В него се обучават ученици от 1 до 12 клас в 34 паралелки.

Училището е свило приема си достатъчно много повече няма какво да се съкращава, нито като брой паралелки, нито като образователна степен, категорична е Мариана Пенчева, директор на СУ „Максим Горки“.

Според ръководството на училището, решението е да се разделят основната от гимназиалната степен  в досегашната сграда и в тази на Първо основно училище

Родителското настоятелство е подкрепило това решение на среща с ръководството на 11 февруари. Очаква се решение на Общинския съвет, тъй като сградите са общински.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>