Районна прокуратура внесе в съда през януари 61 прокурорски акта

През януари 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 61 наказателни производства, като в съда са били внесени  61 прокурорски акта срещу 69 лица. Данните са от пресцентъра на прокуратурата

За един месец са внесени 34 обвинителни акта срещу 38 лица,  25 споразумения за решаване на делото срещу 29 лица и 2 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК, срещу 2 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: седем дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди, за закана с убийство, за извършени блудствени действия), едно дело за престъпления против защитени търговски марки,  осем дела за престъпления против брака и семейството (за неполагане на родителски грижи, за неплащане на издръжка и приемане на работа на непълнолетно лице, без разрешително), 16 дела срещу 22 лица за престъпления против собствеността (кражби, обсебване, измама и нарушаване целостта на електропреносната мрежа), две дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност), едно дело за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи), едно дело срещу 3 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за самоуправни действия) и 25 дела за общоопасни престъпления (пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, държане на наркотични вещества).

 

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>