Приеха Бюджет 2019 на Казанлък

Общинският съвет в Казанлък прие  бюджета на Общината за 2019 г.. Общата стойност на Бюджета за 2019 г. е близо 59 мл. Лв., с над 8 милиона лева повече от миналогодишния.

 

Новият Бюджет продължава Общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата.  Ще се работи по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони.

Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ЕООД е сред приоритетите, с предвидени над 907 000 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет – 136 160 лв.

Извън задължителните промени по данък „МПС“, с минимални ставки за Казанлък, промени в данъците и таксите на казанлъчани няма да има през 2019 година. За гражданите и юридическите лица промяната в Такса „Битови отпадъци“ ще бъде поета с дофинансиране от местни дейности в рамките на 550 000 лв. заради повишените отчисления на тон отпадък, който през 2019г. ще бъде 57 лева.

Повече средства са заделени за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и възстановяване на съществуващите велоалеи и изграждане на нови.

Предстои изграждането на нови междублокови пространства и въвеждане на модерни екологични електробуси по първи етап от проекта за „Интегриран градски транспорт”.

Новият Бюджет предвижда завишен контрол за спазване на обществения ред в източната част на града. Ще бъде изградено видео наблюдение на източната част на града. За подобряване на контрола от страна на общинската администрация за спазването на общинските наредби е предвидено разкриването на 5 щатни работни места.

По думите на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, „С тазгодишния Бюджет на Община Казанлък си поставяме за цел още по-доброто стопанисване на общинската собственост, така че тя да носи дълготрайни приходи и да има социална полза за жителите.”.

Като атрактивен туристически продукт Община Казанлък ще работи за привличане на европейски средства и реализация на проекта „Света на траките”, който обединява културно-историческото наследство на Долината на розите и на тракийските царе.

През 2019г. предстои реализацията на няколко социални проекта, най-големият сред които е изграждането на единствения по рода си в региона Дневен център за хора с деменция.

Галина Стоянова отбеляза, че Община Казанлък никога не е завършвала с толкова голям преходен остатък от местни дейности. „Преходният остатък на Община Казанлък в местни дейности от 2018 година е над 4 млн. лева, в това число, отпуснатите с Постановление на Министерски съвет 1 750 000лв. за Казанлък, преходния остатък от държавна дейност е над 2 милиона лева.”, посочи Стоянова.

Приеха Бюджет 2019 на Казанлък

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>