Конкурс за мартенички

Традиционен конкурс – изложба за изработка на мартеница „Баба Марта бързала,
мартенички вързала” обявяват Община Стара Загора и Център за подкрепа за
личностно развитие (ЦПЛР).
В конкурса могат да участват деца от детските градини и подготвителните групи в
детските градини, както и ученици от първи до осми клас на училищата в Общината.
Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: детски градини и
предучилищни групи, ученици от първи до четвърти клас и от пети до седми клас.
Мартениците от детските градини и подготвителните групи, както и колективни
участия, задължително трябва да са аранжирани на картонени табла. Мартениците на
индивидуалните участници трябва да са прикрепени към картонче, на което да бъдат
написани трите имена на участника, клас и училище.
Срокът за предаване на мартениците е 19.02.2019 г. в сградата на ЦПЛР ул. ”Захарий
Княжески” №71 ет.3
Награждаването на отличените от компетентно жури творби и откиравне на изложба на
участниците в конкурса ще бъде на 27.02.2019 г. от 14.00 часа в залата на ЦПЛР ул.
”Захарий Княжески” №71 ет.3

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>