Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеи

Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеи ще се организират от екипа на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

 

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора стартира безплатни обучения по предприемачество. Целта е да се насърчат хората, които искат да развиват собствен бизнес, като им предостави възможност за усвояване на ключовите умения за започване и развитие на самостоятелен бизнес.

АРИР – Стара Загора предлага обучения разделени на следните 9 модула, които да мотивират и дадат ключовите умения, нужни на всеки предприемач:

  • Вие като предприемач – мотивация на предприемача, избор на бизнес идея
  • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
  • Елементи на успешния бизнес план
  • Форми на търговска дейност – коя е най-подходяща за вашата бизнес идея.
  • Персонал, правни отговорности, застраховка
  • Финансово планиране на бизнеса
  • Капитал и видове източници
  • Стартиране на бизнеса
  • Социално предприемачество

Кой ще води обученията?

Експерти в различни области, които ще подходят индивидуално към всеки, който желае да реализира своята бизнес идея и се включи в обученията.

Къде могат да се организират обучения?

Следващата обучителна група започва на 21.01, като местата са ограничени до десет. Обучението ще е с продължителност от пет дни (в периода 21.01 – 25.01), като ще бъде целодневно.

Кой може да участва?

Предимство ще бъде давано на младежи до 29 години, които са безработни или неактивни. В обученията могат да се включат и работещи.

Какво още?

Освен обучения по предприемачество, бъдещите предприемачи, ще имат възможност да получат индивидуална безплатна конуслтация за своята бизнес идея. Консултацията може да бъде насочена към започването и ранната фаза на бизнеса, ориентиране към подходящи източници на финансиране (включително оперативни програми със средства от ЕС) и други важни теми.

Желаещите да участват могат да го направят по emai: management@szeda.eu или на Facebook страницата на АРИР – Стара Загора: https://www.facebook.com/szedaeu/

Екипът на АРИР – Стара Загора е щастлив да предостави тези обучения и консултации като бенефициент в рамките на проект „Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточния район“, финансиран с договор за БФП BG05M90P001-1.023-01 10-C-02 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеи

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>