Редовно заседание на ОбС Стара Загора

Редовно ноемврийско заседение ще проведе Общински съвет Стара Загора в четвъртък, 29 ноември.

 

Общинският съвет на Стара Загора ще разгледа на предстоящата сесия в четвъртък предложението на кмета за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Стара Загора.

Предложението включва повишаване цените на услугите, предоставяни от общинска администрация, таксите за ползване на спортните бази и имоти на общината. Очаква се да бъдат променени и таксите на услугите в РБ „Захарий Княжески“, които ще бъдат коригирани, съгласно изискванията на закона.

През следващата 2019 – та година предстои и пререгистрация на имотите в Община Стара Загора, предвид въвеждането от 2020 година на нов метод за определяне на такса битови отпадъци.

На предстоящото заседание ще се разгледа и промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2018 година.

 

Включено е предложението на кмета за Отчитане и приемане на инвестиции за 2017г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните по договора с Aсоциацията по ВиК.

Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД и

Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура са част от предложенията за решения на Общински съвет.

 

 

 

Редовно заседание на ОбС Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>