Европейската седмица на професионалните умения

Общо 19 фирми от Старозагорска област отварят врати за ученици и родители в Европейската седмица на професионалните умения – 19-25 ноември. Стара Загора за втори път участва в инициативата с Дни на отворените врати. Координатор е Регионалното управление на образованието в партньорство с Община Стара Загора, областна администрация, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и другите регионални работодателски организации. „Има повишен интерес към професионалното образование. Това е пътят, за да подобрим отношението към него особено на родителите“, каза Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора. Тя даде пример с големия интерес към обучението по IT умения, което организира Общината.Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора съобщи, че има сериозен ръст на участие на фирмите. Миналата година са били 7, сега са 19 от различни отрасли.Идеята е да се положи началото на подготовката за план-прием за следващата учебна година. Повечето от фирмите, включили се в Дните на отворените врати са партньори по проекта ДОМИНО за въвеждане на дуалното обучение в професионалното образование, който тази година за няколко професионални гимназии навлиза в реална фаза на трудово обучение.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>