Проект за екологично отопление на 1000 домакинства

1000 домакинства от Стара Загора ще получат  котли с пелети или газ в следствие на европейски проект, по който Общината ще кандидатства. Срокът е 6 години, като 40 % от сумата е собствено финансиране. Как тази програма  ще промени качеството на въздуха   разказва  заместник кметът Йордан Николов. Според ресорният заместник кмет Йордан Николов, Стара Загора е сред големите градове с много добро качество на атмосферния въздух. Това обаче, не пречи Общината да кандидатства за включването към Интегрираният проект“Български общини работят заедно за подобряването на атмосферния въздух“  Целта е заменянето на печките на твърдо гориво с котли за пелети или газ. Проектът е раздален  на три етапа. Според Йордан Николов програма Лайф е добра възможност семейства с ниски доходи да преминат на екологично отопление.

 

 

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>