В област Стара Загора се строят 42 жилищни сгради

77 разрешителни за строеж на жилищни сгради с 564 жилища в тях, са издали местните администрации в Старозагорски регион през третото тримесечие, отчитат от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 67.4%, жилищата в тях – с 51.2%.

В област Стара Загора е започнал строежът на 42 жилищни сгради с 434 жилища в тях и 43 203 кв. м обща застроена площ и на 51 други сгради с 21 244 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 54.8%, жилищата в тях – с 18.0%, а общата им застроена площ – с 22.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 13.6%, а тяхната РЗП – с 21.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 42.5%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 0.2 и 12.0%. Започнатите други видове сгради нарастват с 8.5%, докато общата им застроена площ е по-малко с 10.3%.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>